Wie zijn we

JONASS is een vrijetijdswerking voor jongeren met een autisme spectrum stoornis. Vrijwilligers begeleiden maandelijks een activiteit voor een 15-tal jongeren vanaf 14 jaar. Elke maand, meestal de laatste zondag van de maand, bieden vrijwilligers de jongeren een activiteit aan.  Een daguitstap staat jaarlijks op het programma de laatste zondag van augustus. Verschillende keren organiseerden we ook al een weekend. Telkens richten wij de activiteit zo in dat zowel jongeren als ouderen aan hun trekken komen.